Şok… 131 yıldır tiyatro, 53 yıldır da AVP Devlet Tiyatrosu olan bina Klasik Türk Müziği Korosu’na verildi

Bursa caddelerindeki bilbordlarda, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın birlikte organize ettikleri Bursa ile Gurur Duyuyorum kampanyası afişleri asılı duruyor.
O afişlerden birinde, Anadolu’nun ilk tiyatro binasının Bursa’da yapıldığı vurgulanıyor. Bilgi olarak da, Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından açılan tiyatro binasında ilk oyunun 15 Eylül 1879’da oynandığı aktarılıyor.
O bina…
Bursa’nın merkezinde, Atatürk Anıtı’nın tam karşısında bulunuyor. Sonrasında…
Aynı bina, Tayyare Kültür Merkezi ile birlikte erken cumhuriyet dönemi mimarisi örneğiyle tiyatro binası olarak yeniden yapılmış. Valilik, eski adliye ve defterdarlık binalarıyla birlikte kent merkezinde kültürel bir blok oluşturmuş.
1957 yılından beri de Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu olarak Bursalılara hizmet veriyor.
Yakın zaman öncesine kadar bu binanın ön yüzündeki bölümlerde Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleri vardı. Bir ara Yıldırım Kaymakamlığı da bazı hizmet birimleriyle birlikte burada çalıştı.
O günlerde…
Binanın, yapılış amacına uygun olarak tümüyle Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’na devredilmesi için Olay gazetesinde pek çok yazı kaleme aldık.
Ne var ki…
Tiyatro yönetiminin projeler üreterek hazırlık yapmasına karşın, duvarında kocaman harflerle Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu yazan binanın tümü, tam bir kültür merkezi olması için tiyatroya devredilmedi.
Buna karşın…
Kültür Bakanlığı 1.5 yıl önce, yer sorunu yaşayan Bursa Devlet Klasik Türk Sanat Müziği Korosu için tiyatro binasının bir bölümünde yer gösterdi.
Gösterilen yer de…
Tiyatro binasının altında bulunan ve daha önce Milli Eğitim tarafından Eğitim Araçları Salonu olarak kullanılan salon ile, ana binanın üst katındaki 3-4 ofis oldu.
Fakat…
Salonun ve binanın kullanımı konusunda Koro Müdürlüğü ile tiyatro yönetimi arasında sorunlar yaşandı.
Türkiye’nin önemli tiyatro merkezlerinden biri olan ve sezon boyunca sürekli oyun sergileyen Bursa Devlet Tiyatrosu çocuk ve gençlik tiyatroları için daha çok sahneye gereksinim duyuyordu.
Derken…
Kültür Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nden 1 ay kadar önce gelen bir yazı, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu yönetim ve sanatçı kadrosunu resmen şok etti.
Çünkü…
Bakan ve Müşteşar onaylı, Genel Müdür Ayşenur İslam imzalı yazıda, “…binanın, Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından binadaki birimlerinin fazlalığı nedeniyle Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği, Genel Müdürlük tarafından da Bursa Devlet Klasik Türk Sanat Müziği Korosu’na tahsis edildiği” bildiriliyordu.
Oysa…
Binayı daha geniş olarak tiyatro kullanıyordu ve Koro’nun bir salonu ile 3-4 ofisi vardı. Üstelik burası 131 yıldır tiyatro, son 53 yıldır da Devlet Tiyatrosu olarak hizmet veriyor, kamuoyu da binayı “tiyatro binası” olarak bilip tarif ediyordu.
O bakımdan…
Yıllardır tiyatro olarak kullanılan binanın bir yazıyla kaybedilmesi gerçek bir şok etkisine yol açtı.
Bu kadar da değil…
Milli Emlak’ın devretmesiyle binanın sahibi olduktan sonra Devlet Klasik Türk Sanat Müziği Korosu’na tahsis eden Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yazıda, “binayı nasıl kullanacağınız konusunda aranızda anlaşarak protokol yapın” diyor ve protokol için de Koro Müdürü Süveyda Merzifonlu’yu yetkili kılıyordu.
Gelinen nokta gerçekten çok ilginç.
Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü’
nün durup dururken, 131 yıldır tiyatro ve son 53 yıldır da Devlet Tiyatrosu olarak kullanılan binada, daha dar bir alanda çalışmasına karşın Bursa Devlet Klasik Türk Sanat Müziği Korosu’na ait birimlerin fazlalığını nasıl belirlediğini ve buna dayanarak da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne nasıl devrettiğini anlayamadık.
Gördüğümüz kadarıyla anlayabilen de yok.
Doğrusu istenirse…
Devlet kurumları arasında rekabete çok tanık olduk ama, kültürel faaliyet kapsamında görev yapan iki kurumun yarıştırıldığı ve bir birine düşürüldüğü böyle bir garipliğe hiç tanık olmamıştık.
Bu iş “küçük bir kulise” mi dayanıyor, yoksa işin içinde başka bir şey mi var çok merak ettik.