10 Aralık Hareketi, “solda büyük buluşma” adıyla yürütülen partileşme çalışmalarından manifestoyla çekildi

Yaklaşık iki yıldır süren bir arayış var. Sol siyaset adına, güçlü bir yeni siyasi parti ortaya çıkarmak için herkesi bir araya getirecek bir çalışma “solda büyük buluşma” sloganıyla yürütülüyordu.
Fakat…
Hedeflenen süreler içinde, istenen ortak buluşma noktasına bir türlü varılamadı. Dolayısıyla, solda büyük buluşma henüz gerçekleşmedi.
İşte…
Bu aşamada, arayışlara önderlik eden ve belli bir noktaya kadar da gelmesini sağlayan yapılardan 10 Aralık Hareketi, başlattığı hareketten ve dört bileşenli partileşme çalışmalarından çekilme kararı aldı.
Bu nedenle…
Politika Geliştirme Kurulu, Danışma Kurulu ve İl temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda değerlendirme yapıldı.
İstanbul’daki toplantının ardından da gelişmeler ve gelinen nokta ile ilgili kararlar bir bildiri halinde yayınlandı.
Üstelik…
Yayınlanan bildiri bir anlamda sol manifesto özelliği taşıyor:
Bir…
“10 Aralık Hareketi’nin Türkiye’nin sorunlarına yönelik tahlillerinin ve çözümlere ilişkin temel yaklaşımlarının doğruluğunu koruduğuna inanıyoruz.”
İki…
“Bugünkü partiler yelpazesinde günümüz koşullarına uyan, gerçekçi çözümler öneren ve iktidar şansı olan bir parti bulunmadığı açıktır.”
Üç…
“10 Aralık Hareketi’nin temel yaklaşımları 2010 Türkiye’si için doğru bir projedir.”
Dört…
“Türkiye’nin bugünkü siyasal tablosunda gördüğümüz boşluk ve ihtiyaç, sosyal demokrasi odaklı bir kitle partisidir. Bu parti özgürlükler, sivilleşme, yerelleşme, katılım, sosyal adalet, teknolojik ve ekonomik ilerleme gibi konuların tümünde net, cesur ve kararlı bir parti olmalıdır.”
Beş…
“10 Aralık Hareketi bugüne kadar bir siyasal hareket olarak çalışmış ve belirli koşullarda bir siyasal aktör olarak ön plana çıkmıştır.”
Altı…
“Dörtlü süreçte devam etmeme kararından sonra, 10 Aralık Hareketi çalışmalarını etkinleştirerek durumunu güçlendirecektir.”
Yedi…
“10 Aralık Hareketi’nin çalışmalarındaki verimliliği ve etkinliği yükseltmek amacıyla, Hareket’in bugünkü durumunun, olanakların ve sorunların nesnel ve ayrıntılı bir değerlendirmesi sonucunda organlarda ve çalışma yöntemlerinde gerekli görülecek yenilenme hayata geçirilecektir.”
Sekiz…
“Yeni dönem daha katılımcı, daha aktif, dışa dönük çabaların yoğunlaştığı bir şekilde örgütlenecektir.”