Selahaddin Eyyubi’nin siyah sarığından Atatürk’ün isteğiyle siyah örtüye kurtuluş tarihi

PUŞiDE i SiYAH KARARI BiLECiK MiLLEÜTVEKiLi SELiM YAĞCI iÇiŞLERi BAKANI SÜLEYMAN SOYLU
PUŞiDE i SiYAH KARARI BiLECiK MiLLEÜTVEKiLi SELiM YAĞCI iÇiŞLERi BAKANI SÜLEYMAN SOYLU

Siyah renk hem Batı, hem Doğu, hatta Uzakdoğu kültürlerinde üzüntüyü ve matemi temsil ediyor.
Nitekim…
Kudüs işgal edildiğinde Selahaddin Eyyubi beyaz sarığını çıkarıp siyah sarık takıyor. Bursa işgal edildiğinde de Atatürk’ün isteğiyle TBMM kürsüsüne puşide-i siyah, yani siyah örtü seriliyor.
10 Temmuz 1920’de serilen o örtü, Bursa’nın kurtarıldığı 11 Eylül 1922’ye kadar Meclis kürsüsünde kalıyor, kimse dokunmuyor.
Hatta, vatan savunmasının sembolü oluyor.