Projenin hedefi: Üniversitede öğrenciyken yapılan buluştan pay alacaklar

BULUS YAPAN OGRENCiLER
BULUS YAPAN OGRENCiLER

25 yıldır… Proje Fabrikası gibi çalışıp kent projeleri üreten Faruk Polat, önerdiği Bursa Uzay ve Savunma Sanayi Üniversitesi için farklı bir yol çizdi:
“Lisedeyken seçilecek 600 öğrenci buluşçu olacakları için, Ar-Ge çalışmalarında buluşlar yapacaklar. Patenti de alacakları için, daha öğrenciyken buluştan pay sahibi olacaklar.”
Anlaşılan…
Günümüzün eğitim sistemi için de özel bir yol olacak bu öneri.