İşte İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan düzenlemelerden bazıları

TBMM INSAN HAKLARI INCELEME KOMISYONU TOPLANTISI
TBMM INSAN HAKLARI INCELEME KOMISYONU TOPLANTISI

İşte İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan bazı maddeler:
. Kamu aleyhine tazminat ve alacaklar gecikmeksizin ödenecek.
.  Gayrimenkul satışı sözleşmelerini Noterler de yapabilecek.
. Kişilerle devlet arasındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulabilecek.
. Kamu ve özel sektör çalışanları mensup oldukları dinin bayramlarında izinli sayılacak. Dini yükümlülükleri için işyerlerinde mekan oluşturulacak.
. Hükümlü ve tutuklular yakınlarıyla görüntülü görüşme yapabilecek.