Hakan Çavuşoğlu’nun çağrısı: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil anayasayla girmeliyiz

HAKAN CAVUSOGLU
HAKAN CAVUSOGLU

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu önümüzdeki sürecin gündemi olacak yeni konuyu şöyle açtı:
“Anayasalar temel metinlerdir. Devletin işleyişini, organlarının görev ve fonksiyonlarını düzenleyen metinlerdir. Aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan metinlerdir.”
Ardından…
“Biz halen 1982 anayasasıyla yönetiliyoruz” deyip devam etti:
“1982 anayasası bir darbe sürecinin ürünü ve bu ruhunu muhafaza ediyor. Her ne kadar 12 kez değiştirilmiş olsa da, üzerine sinmiş olan bu ruhtan kurtulmuş değil.”
Bu noktada…
Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerde kuralın yerini istisnaların aldığını vurguladı ve şunu söyledi:
“Türkiye, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yeni ve sivil bir anayasayla girmeli. Bu konuda herkes elini taşın altına koymalı.”