Harmancık’taki Dutluca ocağına yürütmeyi durdurma çıktı, çevreci dağlılar kazandı

HARMANCIK DUTLUCA KOYLULERIN CEVRECI MUCADELESI
HARMANCIK DUTLUCA KOYLULERIN CEVRECI MUCADELESI

Gelişmeyi… Daha doğrusu, Harmancık’a bağlı 6 köyün ardıç ormanına kurulması planlanan kalker ocağı, kırma eleme tesisi ve mekanik plent tesisi projesine karşı verdikleri çevreci mücadeleyi 31 Ekim 2019’da duyurduk.
O süreçte…
Kısa adı GÜMÇED olan Güney Marmara Doğal Kültürel Çevreyi Koruma Derneği Genel Başkanı Adnan Önürmen ile Avukat Ali Özbek yöre köylülerine bilgilendirme yaptılar.
Sonrasında…
18 vatandaş adına GÜMÇED öncülüğünde Av. Ali Özbek tarafından Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne açılan davanın çıkış noktasını ise “25 hektardan küçük alanlar için ÇED iznine gerek olmadığı” gerekçesi oluşturdu.
Buna karşın…
Bursa 3. İdare Mahkemesi tesisin 87.31 hektar alana kurulacağını belirleyip, ruhsatın kriterlere uymadığı, üretime geçmesi halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekip yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Böylece…
Çevreci dağlılar bir mücadeleyi daha kazandılar.