Mustafa Karaman il il gezip anlattığı Milli Ses Ver projesiyle ilgili olarak MHP Genel Sekreteri Büyükataman’a bilgi verdi

İSMET BÜYÜKATAMAN MUSTAFA KARAMAN FERİDUN BAYKARA
İSMET BÜYÜKATAMAN MUSTAFA KARAMAN FERİDUN BAYKARA

TSE Bölge Koordinatörü olduğu dönemde Bursa’ya Kalite Şehri sloganını benimseten Mustafa Karaman il il gezip yerli malı ve milli üretimin önemini anlatıyor, kalite konferansları veriyor.
Özellikle…
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda Karaman’ın Milli Ses Ver Projesi daha da anlam kazandı.
Nitekim…
Bursa Platformu Derneği Başkanı Feridun Baykara ile birlikte MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ı ziyaret eden Mustafa Karaman hem Milli Ses Ver Projesi’ni, ham de çalışmalarını anlattı.