Termal bölgeye Zafer Plaza modeli: Gelir ortaklığı

Eski tabakhanelerin bulunduğu alandaki hissedarlar için geliştirilen yöntem biraz da Zafer Plaza için yıllar önce uygulanan modele benziyor.
Çünkü…
Zafer Plaza ortaklık yapısında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, bölgede hissesi olan kişiler de yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bugün dağıtmaya başlayacağı formlarda ortaklığa girip pay almak isteyenler, projenin yaşama geçirilmesinden sonraki süreçte işletilecek tesis gelirlerinden pay alabilecekler.