Uludağ Üniversitesi’nde Mimarlık ve Mühendislik ayrıldı

Bir avuç gönüllü hareketi başlattı… Başlattıkları hareket, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak Bursa’da eğitim veren Tıp Fakültesi’nin çevresinde Bursa’nın üniversitesini kurmaktı.
Oysa…
Yeni bir üniversite kurmak için en az iki fakülte gerekiyordu. Tıp Fakültesi’nin yanına, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin dönüştürülmesiyle İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin eklendi.
Böylece…
1975 yılında Bursa Üniversitesi adıyla eğitim-öğretime başlayan Uludağ Üniversitesi’nin üçüncü fakültesi 1976 yılında kuruldu:
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi.
İşte…
Uludağ Üniversitesi’nin üçüncü fakültesi olarak tarihçesinde ayrı bir yeri bulunan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi dün itibariyle tarihe karıştı.
Çünkü…
Bakanlar Kurulu’nun 8 Temmuz tarihli toplantısında alınan karar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı ve dünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
Kararda aynen şu ifade var:
“Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Mühendislik Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 24/6/2013 tarihli ve 1495391 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.”
Kısacası…
37 yıldır eğitim veren Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi resmen Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olarak ikiye ayrıldı. Üniversitede yeni bir dönem başladı.