Fotoğraf yok

Gençlerin bu eylemine halk da destek veriyor

Bastırdıkları afişlerde ve hazırladıkları pankartlarda “Hastanemize sahip çıkıyoruz” diyorlar. Aynı afişte, “Sağlık Hakkımız Engellenemez” başlığının altında “Çekirge Çocuk Hastanesi kapatılarak yerine lüks konutlar inşa edilmek isteniyor. Hastaneler satılamaz, sağlığımız lüks […]