KARACABEY GÜRGENDAĞI’NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi

KARACABEY GÜRGENDAĞI’NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi

KARACABEY GÜRGENDAĞI’NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi

KARACABEY GÜRGENDAĞI’NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi