Karacabey’de meşe ormanı gençleşiyor: Ormanda en zahmetli çalışma

KARACABEY GÜRGENDAĞI'NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi
KARACABEY GÜRGENDAĞI'NDA MEŞE ORMANI GENÇLEŞTiRME ÇALIŞMASINI ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ ESAT ŞiMŞEK iNCELEDi

Ormanlar… Soluduğumuz havayı temizlemesi, toprağın verimini arttırması yanında ekonomik değer de taşıyorlar.
Bu da…
Dünyada ve ülkemizde yapraklı orman ağaç türleri önemini giderek arttırıyor.
Üstelik…
Türkiye ormanlardaki ağaç türleri zenginliği ve kapladığı alan bakımından da dünyanın sayılı meşe diyarlarından biri olarak biliniyor.
Bursa’da ise…
Karacabey’de Gürgendağı bölgesindeki meşe ağaçları Bursa, bölgesinin en geniş meşe ormanlarını oluşturuyor.
Ne var ki…
Belli dönemlerde gençleştirmesi yapılıp yenilenen ormanların ekonomiye katkılarının sağlandığı çalışmalar sürerken, meşe ormanlarında bu çalışmalar ağacın biyolojisi gereği daha zahmetli oluyor.
Bu kapsamda…
Karacabey’deki Gürgendağı’nda başlayan meşe ormanı gençleştirme çalışmalarını Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ziyaret edip bilgi aldı.