Sağlıklı bireyler için sağlıklı kentlerin önemi pandemide daha da anlaşıldı

ALINUR AKTAS
ALINUR AKTAS

2005 yılıydı… Dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olan rahmetli Hikmet Şahin önderliğinde Türkiye Sağlıklı Ketler Birliği kuruldu.
Tayyare Kültür Merkezi’ndeki toplantıya Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye belediye başkanları yanında Sağlık Bakanlığı ve akademisyenler katıldı.
Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi’nin konuşması kulaklarımızda:
“Bu yıl dünya genelinde büyük bir grip salgını bekliyoruz.”
Hava tahmini gibi grip salgını açıklaması çok ilgimizi çekmişti.
O yıl…
Gerçekten de kuş gribi salgını çıktı. Kuşların göç yollarında bulunan ülkeler bu salgından çok etkilendi. Kuşlar öldü, kümes ve çiftliklerdeki tavuklar telef oldu.
Geçen yıldan beri de koronavirüs salgını dünyanın kabusu oldu.
Bu süreçte…
Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin önemi daha iyi anlaşıldı. Çünkü, sağlıklı kentleri sağlıklı insanlar oluşturuyor.
İşte…
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Politik Kurul Üyeliği’ne seçilmesi haberlerini daha da önemsedik.
Nedeni şu:
Başkan Aktaş bu adımla Bursa’yı yerelden çıkarıp pandemiyle önemi artan küresel işbirliği ortağı yaptı.
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı üyeliği, Bilim Kurulu’na 3 akademisyenin seçilmesi, Danışma Kurulu’nda Temsilcisi olması bu nedenle önemli.
Gördük ki…
Küresel işbirliği ve bilgi alışverişi olmadan sınırlar salgınları engelleyemiyor.
Nitekim…
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu’nda amaç şöyle açıklanıyor:
“Ulusal, bölgesel ve küresel seviyede kimseyi geride bırakmadan; herkes için sağlık ve refahı merkeze alarak küresel ölçekte sürdürülebilir tüketim ve üretim dengesinin sağlanabilmesi, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakılması…”
Kent sağlığı ve refahından önemli ne var?