Aktif siyaset yapmıyorlar, ama kopamıyorlar… Siyasetin ağabeyleri

ISIK UGURTUG iDRiS SEViNC iSMAiL OZTAT OSMAN AKMAN NURi KARACA ABDULLAH BiLACLI iSMAiL HAKKI ARSLAN AYHAN BARISICI
ISIK UGURTUG iDRiS SEViNC iSMAiL OZTAT OSMAN AKMAN NURi KARACA ABDULLAH BiLACLI iSMAiL HAKKI ARSLAN AYHAN BARISICI

Aralarında… Işık Uğurtuğ ve İdris Sevinç gibi DYP İl Başkanlığı yapmış olanlar, Nuri Karaca gibi DYP Kurucu Merkez İlçe Başkanı var. Osman Akman, Abdullah Bilaçlı, İsmail Hakkı Arslan, Ayhan Barışıcı gibi DYP yönetimlerinde bulunup belediye meclisi üyeliği yapanlar var.
Onlar, “siyasetin ağabeyleri” oldular.
Sık sık bir araya gelip siyaseti konuşuyorlar. Son buluşmalarına gazeteci büyüğümüz İsmail Öztat da tanıklık etti.