Duvar dibinde ibadet… Ulucami’ye engelli giremez mi?

ULUCAMi GiREMEYEN ENGELLi
ULUCAMi GiREMEYEN ENGELLi

Bu sayfalarda… Engelliler Günü olan dün, İnşaat Yüksek Mühendisi M. Tözün Bingöl’ün geliştirdiği “Ulucami’ye mimarisiyle bütünleşen engelli rampası” önerisine yer verdik.
Fotoğraf ise Ulucami gerçeğini çok net gösteriyor.
Engelli sandalyesiyle bir vatandaş, Ulucami’ye giremediği için duvar dibinden ibadetini yapıyor. Oysa onun da içerideki havayı soluma hakkı var.