Dosab’ın termik santralına karşı 2 kritik uyarı ve 1 önemli öneri!

Sorular cevap bulabilmiş değil… 90’lı yıllarda yaşanan hava kirliliği belasından, düşük kalorili kömürle ısınmayı yasaklayıp doğalgaza geçerek kurtulan Bursa’nın dibine termik santral kurmak kente karşı bir suç olmaz mı?
Evet…
Dosab’daki sanayicinin ucuz elektrik elde etmek istemesine saygılıyız. Ama bunu kente zarar vererek yapmak doğru mu?
Dağ başında bile tedirgin eden termik santral, Dosab sanayicisi ucuz elektrik üretecek diye kentin içine kurulabilir mi?
Nitekim…
Kısa adı Enverder olan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Dr. Müh. Mustafa Uysal da kent içinde termik santral kurulmasının iki noktada sakıncalı olduğunu düşünüyor.
Bir…
“Yakma teknolojileri ile çalışan santralların çevre etkilerini gidermek için yapılan yatırımlar proje maliyetlerini arttırır. Buna rağmen çevre etkileri tam giderilemez.”
İki…
“Yakma teknolojisinde önemli miktarda soğutma suyu gerekir. Bu yüksek miktardaki su şehrin su kaynakları için önemli bir tehdit oluşturulur.”
Bununla birlikte…
Bu tür santralların “kömür üretim sahalarına yakın yerlerde kurulması gerektiğini” savunan Uysal tam da bu noktada termik santral için gerekçe gösterilen buhar ihtiyacı için şu tespiti paylaşıyor:
“Dosab, bölgede ihtiyaç duyulan buharı, termik santraldaki atık ısıdan üreterek sistem verimliliğini artırmaya çalışıyor. Ancak santral rakamları incelendiğinde Dosab’ta kullanılacak buharın, kurulması planlanan santralın atık ısısından çok daha az olduğu görülüyor.”
Sonra da…
“Biz alternatif olarak şunu öneriyoruz” deyip ucuz enerji arayışındaki Dosab’a önemli bir öneri getiriyor:
“En yakında bulunan EÜAŞ Ovaakça Termik Santralı’ndan atık ısı ile buhar üretilip bölgeye taşınabilir.”
Şöyle devam ediyor:
“Dosab yönetimi bunun yeterli olmadığını iddia ediyor. Ama yatırımı düşük ve karlılığı yüksek bir yatırım. Yanı sıra, buhar ihtiyacı yüksek olan fabrikaların kendi kojenerasyon tesisi kurmalarına imkan tanınır ise zaten buhar üretimi için doğalgaz kullanan bu fabrikalar daha küçük ölçekte ve sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik, gerekirse çift yakıtlı santrallar kurarak daha verimli bir enerji üretimi yapabilirler.”
Yorumu şu:
“Sonuç olarak, bölgede termik santral kurmak yerine, hammaddeye yakın bir yerde elektrik üretilip enterkonnekteyle bölgeye aktarılabilir. Burada belki buhar ihtiyacı karşılanamaz, ama yüksek çevre risklerinin önüne geçilir.”