Osmangazi Belediyesi Özel Kalem’de Orhan Mollasalih resmen atandı

Orhan Mollasalih yaklaşık iki yıldır Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyor. Ancak, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosu başka bir isimde olduğu için imza yetkisine sahip değildi.


Bu da bürokraside zaman zaman sorunlar yaşanmasına, resmiyette ise Osmangazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü’nün kim olduğu kargaşasına yol açıyordu.

İşte bu sorun hafta için giderildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapmakta olduğu göreve Orhan Mollasalih’i resmen atadı. Böylece Mollasalih görevinin gereği olan imza yetkisini de aldı.