MHP’li milletvekilleri takipte… Büyükataman İznik’teki arsayı, Özensoy yabancılara satılan toprakları sordu

Milliyetçi Hareket Partisi’nin Bursa milletvekilleri İsmet Büyükataman ve Necati Özensoy, muhalefet milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki denetim mekanizmasını soru önergeleriyle sürdürüyorlar.
Bu kapsamda…
MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman bugün TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle, İznik’te önce İznik Belediyesi’ne tahsis edilen, fakat daha sonra tahsisi kaldırılan arsayı Meclis gündemine taşıdı.
Önergesinde…
“Kültür, tarih ve turizm kenti olan Bursa İli İznik İlçesi, milattan önce 316 yılında kurulmuş, dört tarafı 4.970 metre uzunluğunda, tamamen surlarla çevrili tarihî bir kenttir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti olan İznik, Osmanlı Dönemi’nde ilk medreselerin kurulduğu şehir olup 15. yüzyıl sonu ile 17. yüzyıl arasında dünyaca bilinen ender sanat eserlerinden İznik çinilerinin üretim merkezi olmuştur” ifadeleriyle tarihi geçmişi anımsatan Büyükataman daha sonra, İznik’in bir çok tarihi olaya tanıklık etmesi nedeniyle hem Müslümanlar, hem de Hıristiyanlar için tarihi önem taşıdığı vurgulayıp şöyle devam etti:
“İznik, son dönemlerde sadece tarihi değerleriyle değil özellikle çinicilikte atak yaparak İznik çinisini yeniden dünya markası yapma gayreti içerisindedir. Bu anlamda İznik Belediyesi var gücüyle çalışmakta çiniciliğin gelişimi için projeler üretmektedir. Çinicilik de İznik’te önceki yıllara göre gelişme göstermiştir.”
Ardından…
Arsa olayına şu ifadelerle değiniyor:
“İznik Belediyesi yakalanan bu önemli gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bir çinicilik merkezi kurmayı hedeflemiştir. 2002 yılında, yani henüz AKP iktidar olmadan, Belediyeye tahsis edilmiş olan Zirai Donatım Kurumu’nun 10 dönüm arazisi bu iş için ayrılmıştı.”
Söz konusu arsayı…
“Göl koruma alanı, tarihsel SİT alanları nedeniyle ciddi bir yer sıkıntısı çekilen ilçede bu çok değerli arazi çiniciliğin gelişimi adına büyük önem arz etmektedir” sözleriyle tanımladıktan sonra da şu bilgileri veriyor:
“Ayrıca  belediye 10 dönüm arazi içinde İznik’in bir başka önemli sorununu da çözmeyi amaçlıyordu. Bir butik otel yapılarak, gelen turistin kalması için adım atılacak, bir de eğitim amacıyla konferans salonu yapılacaktı.”
Bu noktada…
İznik’te belediyenin MHP’li olduğunu anımsatıp, tahsisin kaldırılmasıyla kafalarında oluşan kaygıyı şu sözlerle dile getiriyor:
“Belediyeye tahsis edilen arazinin hastane yapılacağı iddiasıyla tahsisin kaldırılması için AKP’nin girişimde bulunduğu iddia edilmektedir. İznik’te yeni yapılmış bir Devlet Hastanesi varken, bu tutumun siyasi bir çekişmeden dolayı bu tahsisin iptal edilmek istendiği iddialarını gündeme getirmektedir.”

Önergesinde…
“Ülkemiz ekonomik bir krizden geçerken ilçede işsizliğe çözüm olabilecek böyle bir projenin iptali hiç kimseye bir fayda sağlamayacaktır”
vurgusu yapan Büyükataman gelişmeyle ilgili olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplandırması isteğiyle 5 soru yöneltiyor:
Bir…
“2002 yılında, Belediyeye tahsis edilmiş olan 10 dönüm arazisinin tahsisinin hastane yapılacağı iddiasıyla kaldırılacağı iddiaları doğru mudur?”
İki…
“İlçede şu an bir hastane bulunmaktayken ve yeterliyken, 2009 seçimlerinde İznik Belediyesinin MHP’den seçilmiş olmasının bu tahsisin iptaliyle yakından ilgisi olduğu iddiaları doğru mudur?”
Üç…
“Eğer doğru ise iktidar partisi İznik halkını mağdur edecek bu kararla siyasi bir intikam alma peşinde midir?”
Dört…
“Bahsi geçen bu meselenin arka planında Devlet Bakanı Faruk Çelik’in olduğu iddiaları doğru mudur?”
Beş…
“Bakan Çelik, Mal Müdürü’nü arayarak, ‘tahsisin kaldırılması’ talimatını vermiş midir?”
••••••••••
Yanı sıra…
MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy da, son dönemde ülke gündeminde önemli bir yen tutan yabancılara toprak satışı konusunu soru önergesiyle TBMM Gündemi’ne taşıdı.
Yine…
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplandırması isteğiyle verdiği soru önergesinde Özensoy, önemli bir noktaya vurgu yaparken, “Partinizin iktidara geldiği günden bu yana yabancılara toprak satışının hız kazandığı bir gerçektir” diyor ve şöyle devam ediyor:
“İktidarınız döneminde yürürlüğe giren 4916 sayılı Yabancılara Taşınmaz Satışı Yasası ile birlikte toprak satışlarının en can alıcı yönünün İskenderun-Hatay hattı oluşturduğu iddia edilmekte ve İsraillilerin bu bölgede yoğunlaştığı iddia edilmektedir.”
Tespitinin ardından Erdoğan’a 7 soru yöneltiyor:
Bir…
“Türkiye genelinde yabancılar üzerine kayıtlı konutlar ne kadardır? Bunların toplam alanı ve uyruklara göre dağılımı nasıl bir tablo oluşturmaktadır?”
İki…
“Türkiye’de yabancılar üzerine kayıtlı toprağın toplam alanı ne kadardır? Bunların illere ve uyruklara göre dağılımı nasıl bir tablo oluşturmaktadır?”
Üç…
“İktidarınız döneminde Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde İsrail vatandaşlarının satın aldığı toprak miktarı ne kadardır?”
Dört…
“İskenderun-Hatay hattında toprak satışlarının olağanüstü derecede arttığı bilinmektedir. Hatta yasanın öngördüğü sınırının da aşıldığı iddia edilmektedir. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?”
Beş…
“GAP gibi stratejik bölgedeki toprak satışları, uyruklara göre dağılımı nasıl bir tablo oluşturmaktadır?”
Altı…
“Yabancılar adına bazı şirketler aracılığıyla gizlice alınan arazi ve maden yatakları bulunduğu, yabancı ülke şirketlerinin ve vatandaşlarının Türkiye’de toprak satın almalarının ardında çok ciddi İsrail, Yunanistan ve Ermenistan lobileri bulunduğu iddialarını nasıl yorumluyorsunuz?”
Yedi…
“İsrail ile kötüleşen ilişkiler sonrasında bu ülke vatandaşlarına toprak satışlarını durdurulması için çalışma yapacak mısınız? Bu ülke vatandaşlarına satılmış toprakların geri alınmasını düşünüyor musunuz?”