MHP Osmangazi Belediyesi’ne kiraya verilen mülkleri, deprem önlemlerini ve Doğanbey’i sordu

Uzun bir aradan sonra, 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle merkezdeki belediye meclislerinde temsil hakkı elde eden Milliyetçi Hareket Partisi, belediyelerin çalışmalarını muhalefetin denetim mekanizmasını çalıştırarak denetlemeyi sürdürüyor.
Bunu da…
MHP’li belediye meclisi üyelerinin belediye çalışmalarıyla ilgili verdikleri soru önergeleriyle yapıyor.
Bu kapsamda…
Osmangazi Belediye Meclisi’ndeki MHP’li üyeler Cemil Aydın, Ömer Çelik ve Turan Vatan imzasıyla Osmangazi Belediye Başkanlığı’na üç ayrı önerge verildi.
İlk önerge…
Sayıştay raporuyla iptal edilen Osmangazi Belediyesi’ne ait mülklerin kiralanmasıyla ilgili.
Önergede…
“Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından muhtelif kurum ve kuruluşlara tahsis edilen fakat Sayıştay Başkanlığı’nın 2008 yılı hesap sorgu raporuna istinaden iptal edilen taşınmazlara ait yeniden tahsis veya kiralama işlemi için 09 Eylül 2009 tarihli meclis toplantısında Belediye Encümenine yetki verilmiştir” anımsatması yapıldıktan sonra, “yetki doğrultusunda tüm taşınmazlar hakkında yeni tahsis veya kiralama bedellerinin isim isim bildirilmesi” isteniyor.
İkinci önergede…
Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle tüm teknik kurum, kuruluş ve uzmanlardın uyarılarına göre Osmangazi’yi de etkileyecek yüksek şiddetteki bir deprem ihtimali anımsatılarak şu sorularda cevap isteniyor:
Bir…
“Başkanlığınızca ilçemizde yapı stok envanteri çıkarıldı mı? Çıkarılmadıysa Başkanlığınızın bu konuyla ilgili çalışması var mı?”
İki…
“İlçemizde deprem envanter tespiti yapıldı mı? Bu test sonucunda yıkılması gereken bina sayısı kaç? Başkanlığınızca yıkılan bina sayısı nedir?”
Üç…
“Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde bulunan binalarda deprem testi yaptırdı mı? Test yapılan bina sayısı kaç?”
Dört…
“Başkanlığınızca ilçemizin deprem risk haritası çıkarıldı mı? Bu konuyla ilgili bir çalışma var mı?”
Son önerge, kent merkezindeki Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili.
Osmangazi Belediye Meclisi’nin MHP’yi üç üyesi, bu konuda şunları soruyor:
Bir…
“Hak sahiplerine ödenen kira yardımı hane başına kaç TL?”
İki…
“Kaç hak sahibi kira yardımından yararlanıyor?”
Üç…
“Bugüne kadar ödenen toplam kira yardımı kaç TL?”
Dört…
“Kira yardımı yapılan hak sahipleri hangi verilere göre tespit edildi?”
Beş…
“Kira yardımları Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından mı, yoksa başka bir kurum tarafından mı yapılıyor?”