Bu rapor fırtına koparır: CHP’nin Medical Park ile ilgili iddialarını Sosyal Güvenlik Kurumu doğruladı

Bu internet sitesinin okurları, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Medical Park adlı hastaneyle ilgili iddiaları ve sonrasındaki gelişmeleri yakından biliyorlar.
İlk adım…
19 Mart 2010 günü CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Nihat Irkörücü’nün, CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer ile birlikte düzenlediği basın toplantısıyla atıldı.
O toplantıda…
Irkörücü, söz konusu hastanenin genel kurallara aykırı olarak pazar günleri toplu poliklinik hizmeti verdiğini, bu muayenelerde hastalardan gerekli olmadığı halde birden çok ayrıntılı tetkikler istendiğini, bu yolla da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun zarara uğratıldığını iddia etti.
Toplantıya katılan CHP Bursa Milletvekili Özer de bu iddiaları soru önergesi haline getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.
Ardından…
7 Nisan günü bu sayfalarda “CHP Medical park’ın peşini bırakmıyor… Irkörücü çok ciddi sorular sordu, Kılıçdaroğlu da devrede” başlığı altında ilk iddiaların devamı olarak CHP PM Üyesi Ali Nihat Irkörücü’nün belgeye dayalı sorularına yer verdik.
Sonra…
Bu toplantının yerel medyada gerektiği yeri bulamaması nedeniyle 14 Nisan günü “İlginç bir durum… CHP iddia ediyor, SGK susuyor, Medical Park reklam veriyor, yerel medya kazanıyor” başlığı altında bir değerlendirme yaptık.
Bunun üzerine…
Hemen ertesi günü, yani 15 Nisan 2010 günü “CHP’nin Medical Park iddialarını AK Parti önemsedi, Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan takibe aldı” başlığı altında siyaseten sürpriz bulduğumuz bir gelişmeyi duyurduk.
O yazıda…
Tutan, iddialardı önemsediği açıklıyor ve başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer olmak üzere gerekli girişimlerde bulunacağını açıklıyordu.
Ayrıca…
İddiaları gündeme getiren Ali Nihat Irkörücü’ye de elindeki belgeleri Cumhuriyet Başsavcılığı’na vermesini öneriyordu.
Nitekim…
Sonraki süreçte girişimlerini yaptı ve Bakan Dinçer’le görüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de kendisine bağlı kurumları harekete geçirerek CHP’nin iddialarıyla ilgili ayrıntılı rapor istedi.
İşte…
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Nihat Irkörücü’nün 19 Mart’ta basın toplantısıyla dile getirdiği, Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in de soru önergesiyle TBMM’ye taşıdığı iddialara cevap özelliği taşıyan ilk raporun, SGK Bursa İl Müdürlüğü tarafından SGK Başkanlığı’na çok önemli bir rapor gönderildiği ortaya çıktı.
••••••••••
Aslında…
SGK İl Müdürlüğü’nün soru önergesine cevap oluşturmak üzere hazırladığı ve SGK Başkanlığı’na gönderdiği rapor, fırtınalar koparacak kadar önemli sonuçlar açıklıyor.
Örneğin…
Özer’in birinci sırada bulunan “Bursa’da faaliyet gösteren Medical Park hastanesinde çeşitli fabrikalarda SGK’ya bağlı çalışanlar ve yakınları için ücretsiz sağlık taraması yapılıyor mu?” sorusuna, yapılan inceleme sonucu şu cevap veriliyor:
“Müdürlüğümüz fatura inceleme komisyonunca yapılan fatura incelemelerinde aynı gün veya 15 gün içinde söz konusu hastanede birden fazla branşta muayene olduğu tespit edilen Kurumumuz sigortalısı kişiler ve/veya yakınları ile yapılan telefon görüşmelerinde çalıştıkları fabrikaların ve/veya bağlı oldukları sendikaların (Özdilek Alışveriş Merkezleri A.Ş., EUAŞ Orhaneli Termik Santrali, Metal-İş Sendikası…) söz konusu hastane ile 12.00 TL karşılığında check-up kampanyası düzenledikleri ve bu kampanya dahilinde hastaneye gittikleri ifade edilmiş ve bu sigortalılardan bazıları Müdürlüğümüze davet edilerek bilgilerine başvurulduklarında check-up kampanyasına katıldıklarını ifade etmişlerdir.”
İkinci soru:
“21.02.2010 Pazar günü ve bu tarihten önceki ve sonraki Pazar günleri bir çok sigortalı ve sigortalı yakını hastaya böyle bir uygulama yapıldı mı?”
İşte cevap:
“Söz konusu hastanede halen denetimde olan denetim ekibinden, bilgilerine başvurulan doktorların Pazar günleri check-up kampanyası yapıldığını belirttikleri yönünde şifahi bilgi alınmıştır. Söz konusu check-up kampanyasının hem sigortalılara, hem de yakınlarına yapıldığı ifade edilmiştir.”
Üçüncü soru:
“Bu hastaların her birinden 3’er 4’er adet MR, tomografi gibi tetkikler istenmiş midir?”
İşte cevap:
“Hastalardan alınan ifadelerden ve aynı hastaların Medula sistemi üzerinden yapılan kontrollerinden kampanya dahilinde bir ya da birden fazla MR, Tomografi, Sintigrafi vb. tetkiklerin istenildiği tespit edilmiştir.”
Dördüncü soru:
“Bir dahiliye uzmanı, kendi branşı dışında beyin tomografisi, Lomber MR (bel için) ve boyun fıtığı tetkikleri istemiş midir?”
İşte cevabı:
“Yine hastalardan alınan ifadelerden ve Müdürlüğümüze getirdikleri tetkik sonuç belgelerinden, ayrıca Medula sistemi üzerinden yapılan kontrollerde dahiliye uzmanlarının Beyin MR, Servikal (Boyun) MR ve Lomber (Bel) MR ile Sintigrafi, BNP (Brain Natriüretrik Peptit) gibi tetkikleri istedikleri tespit edilmiştir.”
Beşinci soru:
“Tüm bu yapılanlarla ilgili SGK’ya fatura kesilmiş midir? Kesildi ise miktarı nedir?”
İşte cevabı:
“Söz konusu hastanece check-up kampanyası dahilinde muayene olan ve tetkikleri yapılan sigortalı hastaların tedavi masraflarının check-up ya da sağlık taraması olarak yapıldığı belirtilmeksizin Kurumumuza fatura edildiği tespit edilmiştir. Ancak; takdir edileceği üzere, yukarıda belirtildiği gibi hizmet detay belgelerinde check-up şeklinde yapıldığı belirtilmediğinden, hastalarla irtibata geçilerek ya da bilgi işlem tarafından aynı gün veya 15 gün içerisinde farklı branşlarda muayene ve tetkik işlemi olan hastaların Medula sisteminden taranması sonucu fatura miktarı tespit edilebilecektir. İlgili bilgiler 19.03.2010 tarih 4381286 sayılı yazımızla Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nden Müdürlüğümüzce talep edilmiştir.”
Altıncı soru:
“Bu usulsüz uygulamalarla ilgili adı geçen kuruluş hakkında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? Adı geçen hastaneye SGK tarafından 2009 yılı ve 2010 Ocak-Şubat aylarında ay ay ne kadar ödeme yapılmıştır?”
İşte cevabı:
“Müdürlüğümüz fatura inceleme komisyonlarınca yapılan fatura incelemelerinde aynı gün veya 15 gün içerisinde söz konusu hastanede birden fazla branşta muayene fatura edildiği, Sintigrafi, MR, BT gibi tetkiklerin çok sık istendiğinin tespit edilmesi üzerine hastalarla irtibata geçilmiş ve bilgilerine başvurulmak üzere Müdürlüğümüze davet edilmişlerdir. İşlemler devam ederken 23.02.2010 tarih, 2903408 sayılı ve 22.02.2010 tarih 2806682 sayılı şikayet dilekçeleri Müdürlüğümüze intikal etmiş, bunun üzerine Müdürlüğümüzde görevli 3 tabipten oluşan bir komisyon oluşturulmuş, araştırmalar halen devam etmekte olup 22.03.2010 tarih 4477264 sayılı görev emriyle denetim ekibi görevlendirilmiş, gerekçeli denetimi gerçekleştirilmiştir. 02.04.2010 tarihi itibariyle denetimi tamamlanan hastanenin denetim raporu hazırlanmaktadır.
Söz konusu hastane ve konu hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu 01.03.2010 tarih, 2010/12047-2 sayılı yazısı ile bilgi talep etmiş, Müdürlüğümüzce de konu ile ilgili 23.03.2010 tarih 4248965 sayılı yazımızla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Barosu’na yazılı bilgi verilmiştir.”

Raporun bundan sonraki paragrafında, Özer’in istediği, SGK’nın Medical Park adlı hastaneye 2009 yılı aylık ve 2010 yılı Ocak-Şubat dönemine ait ödemelerin listesi yer alıyor.
Ancak…
Tüm ödemeler iddiaları kapsamadığı için, şirket bilgisi kabul ettiğimiz rakamlara burada yer vermiyoruz.
Ama…
SGK Bursa İl Müdürlüğü’nün SGK Başkanlığı’na gönderdiği raporun iddiaları doğrulamanın ötesinde büyük fırtınalar koparacak bir rapor olduğunu, belki de sağlık sisteminin bundan sonraki sağlıklı işleyişini sağlamaya yönelik adımların atılmasını getirebileceğini görüyoruz.
Bu arada…
Konunun Cumhuriyet Başsavcılığı’na yansıması da, bundan sonraki gelişmeleri etkileyecek önemli bir aşama gibi gözüküyor.

İlgili Reklamlar