Bursa bir meydana daha kavuşuyor: Abdal ile eski Bıçakçılar Çarşısı arası meydan ve parka dönüştürülecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile geçen akşam, Ördekli Hamam Kültür Merkezi önünde karşılaştık. Bulunduğu yerden, Haşim İşcan Caddesi’nin tam karşısını inceliyordu.
Ayaküstü sohbette…
Kafasındaki yeni projeyi anlatırken yüzü gülüyordu:
“Abdal Camii çevre düzenlemesini geçen dönem Osmangazi Belediye Başkanı iken yapmıştık. Ortaya çok güzel bir görüntü çıktı. Bu dönem de İnönü Caddesi’nin kenarında, eskiden Bıçakçılar Çarşısı olarak kullanılan yeri otoparka dönüştürdük. Böylece bölgenin ve çarşının otopark ihtiyacı karşılandı.”
Şunu ekledi:
“Bu geniş alanın bir bölümüne katlı otopark yapılacak. Arazinin kod farkı nedeniyle kütle yol kenarından fazla yüksek olmayacak.”
Sonra da…
“Şimdi sırada bu iki projeyi birleştirmek var” dedi ve hazırlığına başladığı yeni projeyi yolun karşısından göstererek açıkladı:
“Abdal ile eskiden Bıçakçılar Çarşısı olan otopark alanı arasındaki adayı olduğu gibi kamulaştırıp açmayı planlıyoruz. Böylece hem Bursa’mız yeni bir meydan kazanacak, hem Haşim İşcan Caddesi yeni bir parka kavuşacak, hem de karşısındaki Ördekli Hamam ile birlikte düzenlemesi tamamlanan Abdal Camii ve çevresi daha da güzelleşip anlamlı hale gelecek.”
Doğrusu istenirse…
Kentin eski yerleşim alanlarından oluşan Haşim İşcan Caddesi’nin altı ve üstü imar sıkıntıları nedeniyle kentsel çöküntü alanı olarak kaldı.
Bu bölgede…
Yolun altındaki Doğanbey Kentsel Dönüşüm Projesi hiç kuşku yok ki kent merkezindeki en önemli fiziki imar değişimini oluşturacak.
Buna karşın…
Altepe’nin kafasında gelişen Abdal ile şu an otopark olarak kullanılan eski Bıçakçılar Çarşısı arasının kamulaştırılıp açılması kent merkezi yoğunluğuna hem nefes aldıracak, hem de bölgedeki tarihi eser restorasyon ve çevre düzenlemelerinin de önünü açacak.
Çok da iyi olacak.