Büyükataman Milli Eğitim Bakanı Çubukçu’yu önerge bombardımanına tuttu, SBS garabetine çözüm aradı

Her zaman, her fırsatta tekrarlıyoruz… Eğitim her şeyden önemli. Hele geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmeleri kapsamında okul seçmek ve bunun için de seviye belirlemek için yapılan sınavlar kader belirleme sınavlarına dönüşmüş durumda.
İşte…
Eğitimde sınav dönemine girdiğimiz şu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman bu çok önemli konuyu Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevaplandırması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi.
Üstelik…
Ayrı konularda üç önergeyle Çubukçu’yu âdeta önerge bombardımanına tuttu.
İlk önerge…
Güncel değeri de bulunan SBS, yani Seviye Belirleme Sınavı ile ilgili. Büyükataman iyi çalışılıp araştırılmış önergesinde yönetmelik ve yönergelerin ayrıntılarına da yer vererek şunları soru olarak dile getiriyor:
Bir…
Yönergeye göre; herhangi bir sebeple seviye belirleme sınavına katılmayan öğrencinin seviye belirleme sınavı puanı, o yıla ait en düşük seviye belirleme sınavı puanı olmasına rağmen bazı sınıfları yurt dışında okuyan öğrenciye girmediği sınavlara girme hakkı hangi gerekçe ile tanınmıştır?
İki…
Daha üst sınıftaki bir öğrencinin aynı yıl alt sınıftaki sınavlara girmesi eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı değil midir?
Üç…
Yurt dışında okuyan öğrenciye girmediği sınavlara girme hakkı verilirken Türkiye’deki geçmiş sınavlara giremeyen örneğin 2008 yılında 500 bin civarındaki öğrencilerimize bu hak neden verilmemektedir?
Dört…
Yurt dışında okuyan öğrenciye girmediği sınavlara girme hakkı verilirken bu hak geçmiş yıllardan sınava giren tüm öğrencilerin de sınavlara girerek puan yükseltme hakkını doğurmaktadır. Çünkü öğrenci bilgisiyle, yaşıyla daha alt seviyeden sınava girecek ve muhtemelen yüksek puan alabilecektir.
Beş…
2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye 6’ıncı, 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencilerinin başvuruları tamamlanmıştır. Buna göre, 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye 6’ıncı sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye 7’ıncı sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye 8’ıncı sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır?
Altı…
İlköğretimin 6’ıncı, 7’nci ve 8’inci sınıflarının tamamını veya bir kısmını yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören öğrenciler, bir ya da iki sınıfın SBS’sine katılmayan öğrenciler bir sonraki yılın SBS ile birlikte katılmadıkları sınıf veya sınıfların SBS’sine katılabilecektir. Buna göre; ilköğretimin 6’ncı sınıfını yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören kaç öğrenci 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye başvurmuştur? İlköğretimin 7’nci sınıfını yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören kaç öğrenci 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye başvurmuştur? İlköğretimin 8’inci, sınıfını yurt dışındaki eğitim kurumlarında gören kaç öğrenci 2010 yılında yapılacak olan SBS’ ye başvurmuştur?
Yedi…
2009 yılında yapılan SBS’ ye 6’ncı sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2009 yılında yapılan SBS’ ye 7’nci sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2009 yılında yapılan SBS’ ye 8’inci sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır?
Sekiz…
2008 yılında yapılan SBS’ ye 6’ncı sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2008 yılında yapılan SBS’ ye 7’nci sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır? 2008 yılında yapılan SBS’ ye 8’inci sınıftan kaç öğrenci başvurmuş, kaç öğrenci başvurmamıştır?
••••••••••
Ardından…
Büyükataman ikinci önergesinde Bakan Çubukçu’ya öğretmen açığını şu ifadelerle anımsattı:
“Sayın Nimet Çubukçu; 24 Kasım 2009 salı günkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 23. Dönem 4. Yasama Yılı 22. Birleşimindeki konuşmanızda ‘76.721 öğretmen açığımız var’ açıklamasında bulunmuştunuz. Ayrıca soru önergelerine verdiğiniz cevaplarda bu sayıya yakın rakamlar belirtmektesiniz. Bakanlığınıza bağlı İç Denetim Birimi Başkanı Şenel Gönülaçar imzasıyla yayımlanan 2009 yılı faaliyet raporunda ise öğretmen açığı mevcut norm hesaplama kriterlerine göre 133.317 olarak belirtilmiştir.”
Soruları ise şunlar:
Bir…
Öğretmen açığı, yaptığınız açıklamadaki gibi 76.721 midir? Yoksa İç Denetim Birimi Başkanı Şenel Gönülaçar imzasıyla yayımlanan 2009 yılı faaliyet raporunda belirtilen 133.317 midir? Bu sayılardan ikisi de doğru değilse öğretmen açığı ne kadardır?
İki…
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ücretli öğretmen sayısı ne kadardır?
Bununla birlikta…
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman yine Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevaplandırması isteğiyle veridiği üçüncü soru önergesinde Milli Eğitim çalışanlarına yapılan ek ödemeleri gündeme getiriyor:
“Memurlara yapılan ek ödemelerle ilgili düzenlemelerde Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri uygulama dışı bırakılmışlardır. Bunun neticesinde şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri maiyetinde çalışan okul müdürlerinden ve öğretmenlerden daha düşük ücret alır duruma düşmüşlerdir.”
Bunun hak kaybına yol açtığını vurguladıktan sonra, müfettişler için öngörülen 3600 ek göstergenin şube müdürleri ve milli eğitim müdürlerine de verilmesini önerip şunu soruyor:
“MEB taşra teşkilatında çalışan İlçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürler ve ilçe milli eğitim müdürlerinin hak ettikleri ücretleri alabilmesi için bakanlığınızca yapılan bir çalışma bulunmakta mıdır?”

Tanıtım Yazısı

Dolum ve kapama makineleri nelerdir?

Gıda sektöründen kimya endüstrisine kadar geniş bir yelpazede kullanılan dolum ve kapama makineleri, üretim süreçlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Modern üretim hatlarının kalbinde yer alan bu makineler, […]