Televizyon programında anlattı: Çağlar soyadı için kimden etkilendi?

Ataları… Osmanlı İmparatorluğu’nun politikası gereği Konya Karaman’dan Batı Trakya’da Gümülcine’ye göç etmiş. Cavit Çağlar da, 4 yaşındayken ailesiyle Meriç Nehri’ni kayıkla geçip Türkiye’ye gelmiş.
Soyadının öyküsünü dün sabah Now TV’de İlker Karagöz’e anlattı:
Aile…
Batı Trakya’da Mollahasanlar biliniyor. Akhisar’daki okuluna gelen Behçet Kemal Çağlar’dan çok etkilenen Cavit Çağlar’ın önerisini ailesi kabul edince Çağlar soyadını alıyorlar.