2 OSMANGAZi BELEDiYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, CAViT ÇAĞLAR, ALiHAN HATTA, OLAY MEDYA

2 OSMANGAZi BELEDiYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, CAViT ÇAĞLAR, ALiHAN HATTA, OLAY MEDYA