2 31 MART SEÇiM SONUÇLARI, TÜRKiYE GENELi MHP TABLOSUNU iSMET BÜYÜKATAMAN AÇIKLADI

2 31 MART SEÇiM SONUÇLARI, TÜRKiYE GENELi MHP TABLOSUNU iSMET BÜYÜKATAMAN AÇIKLADI