Hem ‘kurtuluşun zafer’ günü, hem Bursa’nın ‘onur’ günü: 30 Ağustos kutlu olsun

OSMAN GAZi SANDUKASI ÖNÜNDE VENiZELOS'UN OĞLU SOFOKLES
OSMAN GAZi SANDUKASI ÖNÜNDE VENiZELOS'UN OĞLU SOFOKLES

Fotoğrafta… Tophane’deki Osman Gazi’nin sandukası var. Başucunda Anadolu’yu işgal eden Yunan Başbakanı Venizelos’un oğlu Sofokles sol kolunu sandukaya yaslamış olarak duruyor.
Altında da aynen şunlar yazıyor:
… 8 Temmuz 1920’de Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edilir. O sırada yedek subay olan Sofokles, yanında bir manga askerle Osman Gazi Türbesi’ne gelir.
Kapı kilitlidir, kırarak açtırır.
Osman Gazi’nin sandukasını üç defa tekmeler. Sonra da “Kalk Koca Osman, kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim” diye bağırır ve pek çoğumuzun malumu olan fotoğrafı çektirerek arkasına “Ordumuz Bursa’ya hâkimdir. Şu anda Osmanlı devletinin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans’ın intikamını aldım” yazarak Atina’ya gönderir.
Bursa işgal edildiği gün Ankara’da Meclis kürsüsüne kara örtü (puşide-i siyah) örtülür ve Osmanlı’nın ilk payitahtı Bursa işgalden kurtulana kadar kaldırılmaz.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz başlar. 30 Ağustos 1922 zafer kazanılır. 9 Eylül’de İzmir, 11 Eylül’de Bursa kurtulur.
Kısacası…
Bugün, zafer günü olduğu kadar, Bursa’nın onur günü.