Hürriyet Köyü’nün arazilerini korumak ve ‘âzâd olmak’ istiyor

KARACABEY HURRiYET KOYU EYLEMi VE BAYRAM EFE
KARACABEY HURRiYET KOYU EYLEMi VE BAYRAM EFE

Sorunu… 15 Haziran’da duyurduk. Bulgaristan göçmeni 201 hane 1951 yılında satın alıp Hürriyet Köyü’nü kurdular. Ortak kullanım için ayırdıkları tapulu arazilerin köy tüzel kişiliğiyle geçtiği Karacabey Belediyesi’nin satış kararına tepkililer.
Şehreküstü Meydanı’ndaki eylemde “Bizi âzâd edin” diye seslendiler. Bayram Efe de şunu söyledi:
“Devletimizin ihtiyacı varsa köyü boşaltalım, istenen yerde ırgatlık yapalım.”

İlgili Reklamlar