Göçmenlerin Bulgaristan’daki sosyal hakları için Yüksel Hoca kanun teklifi verdi

CHP BURSA MILLETVEKILI PROF DR YUKSEL OZKAN
CHP BURSA MILLETVEKILI PROF DR YUKSEL OZKAN

Kimi normal… Kimi de zorunlu göçle her şeylerini bırakıp Türkiye’ye göç etmek durumunda kaldı. Fakat, Bulgaristan’daki çalışma süreleri ve elde ettikleri sosyal haklara kavuşamadılar.
İşte…
Anlaşmalara karşın, Bulgaristan’ın tutumu nedeniyle çözülemeyen sosyal haklar sorunu için CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan kanun teklifi verdi.
Türkiye-Bulgaristan
arasında imzalanan 1968 Göç Anlaşması’nın 12. maddesinin uygulanamadığını söyleyen Prof. Dr. Özkan şuna dikkat çekiyor:
“Zorunlu göçte Bulgar makamları tarafından alıkonan bazı soydaşlar orada çalıştırılırken parçalanmış aileler oluştu. Bu soydaşlarımız daha sonra çeşitli yollarla geldiler, ama sosyal haklarını alamadılar.”
Amaç şu:
“Kanun teklifimizle, bu durumda olan 2 bin civarı soydaşımızın sosyal haklarına kavuşmalarını amaçladık.”

İlgili Reklamlar