Eylülde Bulgaristan’daki sayım için Türk ve Müslümanlara Esgin’in çok kritik çağrısı

AK PARTi BURSA MiLLETVEKiLi DR MUSTAFA ESGiN VE SOFYA BUYUKELCiSi AYLiN SEKiZKOK
AK PARTi BURSA MiLLETVEKiLi DR MUSTAFA ESGiN VE SOFYA BUYUKELCiSi AYLiN SEKiZKOK

Eylülde… Bulgaristan’da nüfus sayımı var. Geçmişten farklı olarak bu sayım, elektronik sistemde yapılacak. Hazırlanan formlarda ise 3 kritik soru dikkati çekiyor.
Birincisi…
Bulgar, Türk, Pomak, Ermeni, roman gibi etnik kökenlerin bulunduğu ülkede “Hangi etnik gruptansın?” diye soruluyor.
İkincisi…
Bulgarca, Türkçe, Rumence, Ermenice konuşulurken, “Ana dilin ne?” sorusu var.
Üçüncüsü de…
Hıristiyan ve Müslüman grupların olduğu Bulgaristan vatandaşlarına “Dinin ne?” diye sorulacak.
Pazartesi günü…
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bulgaristan Dostluk Grubu Üyesi Dr. Mustafa Esgin şu çağrıyı yaptı:
“Geçmişte sayım sırasında cevaplar boş bırakıldığında Bulgar, Bulgarca, Hıristiyan yazıldı. Dostlarımıza, sayım için kayıt olmaları ve cevapları boş bırakmamaları çağrısı yapıyorum.”