Bursa’ya kritik uyarı… Milletvekili Kılıç’tan deprem öncesi yapılacaklar raporu

AK PARTi AHMET KILIC ALiNUR AKTAS AKADEMiK ODALAR DEPREM ARASTIRMA KOMiSYONU RAPORU
AK PARTi AHMET KILIC ALiNUR AKTAS AKADEMiK ODALAR DEPREM ARASTIRMA KOMiSYONU RAPORU

Aslında… Deprem, unutmamamız gereken bir yaşadığımız bölge gerçeği, ama her alanda olduğu gibi deprem konusunda da ihmalkârız.
Üstelik…
1999 Körfez depremi yanı başımızda oldu, Bursa’yı bile yıktı. Geçen yıl Elazığ ve İzmir depremlerinde yıkımın boyutlarını daha unutmadık. Bursa da coğrafya itibariyle her an deprem olabilecek kentler arasında.
İşte…
Bu acı gerçeğe karşı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç’ın da görev aldığı TBMM Deprem Araştırma Komisyonu hazırlıklara sorumluluk kattı.
Kılıç iki gündür…
Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, İnşaat Mühendisleri ve Harita Mühendisleri odalarına yaptığı ziyaretlerde TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı depreme hazırlık raporunu veriyor.
Bunun üzerine…
Arayıp, raporda neler olduğunu sorunca şunu söyledi:
“Deprem sonrası yapılacaklarla ilgili AFAD ve diğer kurumların planları belli. Marmara Bölgesi’nde olası deprem senaryosuna göre depremde kriz yönetiminin nasıl olacağı, kimin nereye müdahale edeceği, nerelerde nasıl arama-kurtarma yapılacağı hep belli. Biz de TBMM Deprem Araştırma Komisyonu olarak, deprem öncesi uyarılar için bir rapor hazırladık.”
Şunu vurguladı:
“Deprem hazırlığı kapsamında kamunun yapacağı, belediyelerin yapacağı, hatta vatandaşın yapacağı işler var. Biz de koordinasyonu başlattık.”
Sonra da raporla ilgili bilgi verdi:
“Öncelikli olarak her türlü afet ve acil durumda afet yönetiminin tüm süreçlerini kapsayan Türkiye Afet Yönetim Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı hazırlanması gerektiğini tüm ilgili kurumlara önerdik. Bilimsel zemin etütleri yanında planlamaya ilişkin önerilerimiz oldu.”
Şu nokta kritik:
“Depreme dirençli kent planlaması denetimi ve izlenmesiyle ilgili önerilerimiz raporda yer alıyor. Ayrıca envanter tespitiyle zemin ve yapı riskleri, hatta yapı kullanımının denetimine ilişkin önerilerde bulunduk.”