Nüfus kaybı kaygısı ortaya çıktı, küçük ASM’ler de aşı yapmak istedi

KUCUK ASMLER DE ASI YAPMAK iSTiYOR
KUCUK ASMLER DE ASI YAPMAK iSTiYOR

Aşılamada… 4’ten fazla doktor olan Aile Sağlığı Merkezleri’nde BioNTech aşısı yapılmasına başlanması küçük ASM’leri kaygılandırdı.
Çünkü…
Mahallesindeki ASM’ye pek fazla gitmeyen kimileri, aşı için büyük ASM’ye gittiklerinde nüfus kayıtlarını da oraya aldırıyorlar. Bu da, nüfusa göre ücret sistemiyle çalışan küçük ASM’lerde nüfus kaybı kaygısına yol açtı.
Onun için…
Küçük ASM’ler de aşı yapmak istiyorlar.