Mesut Yılmaz ve Mümin Gençoğlu zorunlu göçle gelenleri Kapıkule’de 32 yıl önce böyle bekledi

MESUT YILMAZ VE MUMiN GENCOGLU
MESUT YILMAZ VE MUMiN GENCOGLU

24 Mayıs 1989… Jivkov rejimi Türk nüfusu asimile edip Bulgarlaştırmak istedi. Kabul etmeyenler göçe zorlandı ve insanlar 32 yıl önce üstlerindeki giysilerle göç etmek zorunda kaldılar.
Fotoğrafta…
Dönemin Dışişleri Bakanı rahmetli Mesut Yılmaz’la, asimilasyonu ve zorunlu göçü dünyaya duyurmak için Bal-Göç’ü kuran rahmetli Mümin Gençoğlu var.
Kapıkule’de Bulgaristan’dan gelecek soydaşları bekliyorlar.