Bursalı kadın işçi lideri Selda Tekman, TİSK Kadın Komitesi’nde Türk-İş ve Türk Metal’i temsil ediyor

TiSK KADIN KOMiTESi SELDA TEKMAN
TiSK KADIN KOMiTESi SELDA TEKMAN

Kısa adıyla TİSK olarak bilinen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol kurumuna farklılık getiren işlere imza atarken, çalışma yaşamının çalışanlar kesimini de ihmal etmiyor.
Nitekim…
TİSK bünyesinde Kadın Komitesi kurarak faaliyete geçirdi. Komiteye de, Türk Metal ve Türk-İş’i temsilen Bursalı kadın sendikacı Selda Tekman girdi.