MHP Genel Sekreteri olarak onuncu yılda İsmet Büyükataman: Genel Başkanımız uygun gördüler

DEVLET BAHCELi VE iSMET BUYUKATAMAN
DEVLET BAHCELi VE iSMET BUYUKATAMAN

Dile kolay… Bir siyasi partide 10 yıl Genel Sekreter olarak görev yapmak kolay değil. MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman bunu başardı.


Anımsattığımızda şunu söyledi:
Elimizden geldiği ölçüde, emanet edilen sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz.”
Sözleri mütevazı:

Sayın Genel Başkanımızın takdir ve tensipleriyle bu kurultayda da Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildik, diğer arkadaşlarımız gibi. Ardından Başkanlık Divanı görevlendirmesinde bu dönem de Genel Sekreterlik sorumluluğunu Sayın Genel Başkanımız uygun gördüler.

Teşekkür etti:

Allah razı olsun, kendilerinin takdir ve teveccühlerine layık olmaya gayret sarf ediyoruz, bugüne kadar olduğu gibi.

Şunu da ekledi:
Hem hareketimize katkı sunmak, hem Genel Başkanımızın takdirlerine layık olmak için samimi gayret içindeyiz.