Günlük yaşama insan hakları eylem planıyla ‘adil’ düzenleme geliyor

TBMM INSAN HAKLARI INCELEME KOMISYONU BASKANI HAKAN CAVUSOGLU
TBMM INSAN HAKLARI INCELEME KOMISYONU BASKANI HAKAN CAVUSOGLU

Açıklamayı… Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile günlük yaşamda hem kişiler, hem kişilerle kurumlar arasındaki sorunların çözümüne yönelik reform niteliğinde önemli adım atıldı.
Gerçi…
Eleştiriler arasında “daha önce olmalıydı” diyenler var, ama günün koşullarına uygun düzenlemeler hiçbir zaman geç kalmış olmuyor.
O nedenle…
2 yıla yakın çalışmanın ürünü olan bu adımı, konunun mimarları arasında yer alan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’na sorduk.
Öncelikle…
“Özgür birey, güçlü toplum şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın takdim ettiği plan 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet öngörüyor” dedi ve uygulamanın 2 yıllık takvim içerdiğini söyledi.
Heyecanı şu:
“İfade etmeliyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun gerçekleştirdiği çalışmalarda yer verdiği tespitlerin büyük bir karşılık bulması, parlamentonun Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesine dönük çabalarının somut yansıması olarak görülebilir.”
Şunun altını çizdi:
“Hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı içeriği itibariyle sadece bir plan olmaktan öte, adeta reform süreci öngörüyor.”
Çerçeveyi şöyle özetledi:
“Sadece klasik insan hakları temeline ilişkin değil. Aynı zamanda çalışma hayatı, ekonomi, çevre, kamu hizmetlerinin verilmesinde ve alınması, çocuklar, gençler, adil yargılanma süreci ve benzeri diğer konulara ilişkin talepler taşıması planın adeta Türkiye’deki bütün kesimleri kucaklıyor.”
Gördüğü şu:
“Bu eylem planının tüm kesimlere dokunan bir tarafı olduğunu görüyorum.”
Hedefleri de söyledi:
“Vize serbestisi diyaloğunda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız verilecek. Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak.”