Gündem korona, ama verem yer ve tarz değiştirdi: Lenf bezi tüberkülozu artıyor

BURSA VEREM SAVAS DERNEGi BASKANI DR TiMUR YILDIZ
BURSA VEREM SAVAS DERNEGi BASKANI DR TiMUR YILDIZ

Son 1 yıldır… Koronavirüsle yatıp koronavirüsle kalkıyoruz. Yaşamın her alanında ve her dakikasında koronavirüs etkileri ortaya çıkıyor.
Ne var ki…
Tıpkı koronavirüs gibi havadan bulaşan, damlacıklar yoluyla solunum sistemine girip akciğere yerleşen bir enfeksiyon hastalığı daha var:
Tüberküloz.
Toplumda yıllardır verem olarak adlandırılan tüberküloz ince hastalık gibi değerlendirmelerle filmlere ve romanlara bile konu oluyor.
Daha çok yaşam koşulları, dertlenme ve kötü beslenmeye dayalı bu hastalıkla mücadele çok uzun yıllardır aralıksız olarak sürüyor.
Geçmişte…
Kent dışında ve çam ormanı olan bölgelerde tedavi için sanatoryumlar kurulurdu. Günümüzün tedavi anlayışı değiştiği için kent içindeki sağlık kuruluşlarında da tüberkolüz tedavisi yapılıyor.
Hastalığın tespit ve takibi ile tedavi başlangıcını Verem Savaş Dispanserleri üstlenmiş durumda.
Sabah…
Kendini bu mücadeleye adayan Bursa Verem Savaş Derneği Başkanı Dr. Timur Yıldız’la sohbet ederken, tüberkülozla koronavirüs arasındaki benzerlikleri konuştuk.
Açıkçası…
Son 1 yıldır koronavirüse dalıp verem mücadelesini unuttuğumuzu bu sohbet sırasında fark ettik.
Nitekim…
Havadan bulaşan iki hastalıktan biri olan tüberküloz ya da veremi anlatırken Dr. Yıldız şuna özellikle dikkat çekti:
“Koronavirüs geçici bir hastalık, fakat verem bin yıldır var ve insanlık için büyük tehdit oluşturuyor.”
Üzerinde durduğu şu:
“Verem Savaş Dispanserlerimize yapılan başvurulara göre, koronavirüsün öne çıktığı son 1 yılda lenf bezi tüberküloz vakaları yüzde 20 arttı.”
Yani…
“Bu da yeni bir durum. Tüberküloz akciğerin yanında artık lenf bezlerinde daha çok görülüyor. Erken teşhis ve doğru müdahale çok önemli.”
Yaptıkları da şu:
“Dispanserlerimiz taramalar ya da başvuruyla tüberküloz tespit ettiğinde hemen devreye girip tedaviden yaşamsal desteğe her şeyi yapıyoruz.”