Onların misyonu kültürel değerler… Köy köy gezip sandıkları açtırıyorlar

BURSA OLGUNLASMA ENSTITUSU KULTGREL MIRAS YORESEL GIYSILER
BURSA OLGUNLASMA ENSTITUSU KULTGREL MIRAS YORESEL GIYSILER

Şu bir gerçek ki… Toplumları ayakta tutan ve geleceğe taşıyan değerleri var. Bu kapsamda ele alındığında, toplumsal ilişkiler açısından kültürel değerler apayrı bir yer tutuyor.
Özellikle…
Toplumsal birikimimiz olan kültürel değerleri koruyup geleceğe taşımak toplumsal kimlik için de çok önemli.
Çünkü…
Dil gibi, kültürel birikim gibi, yöresel gelenekler gibi kültürel birikimler aynı zamanda toplumun manevi zenginliğinin göstergesi.
Bu noktada…
Kültürel değerleri gün yüzüne çıkarıp korumayı görev edinen kuruluşların çalışmaları daha da anlam kazanıyor.
İşte…
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü geleneksel giysileri bulup koruma altına almada çok önemli misyon üstleniyor.
Üstelik…
Türkiye’deki 24 Olgunlaşma’dan biri olan 25 yıllık geçmişiyle Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, merkez Bursa’nın yanı sıra Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’yı da kapsayan bölgede eğitimin yanında kültürel misyonunu büyük bir heyecanla sürdürüyor.
Gözlerden uzak o çalışmaları Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç şöyle dile getirdi:
“Bölgemizdeki illerde köyleri dolaşıp büyüklerimizin özenle saklayıp korudukları sandıkları açtırıyoruz. O sandıkların her biri kültürel hazine.”
Kültürel hazineyi şöyle açıkladı:
“Yöresel kıyafetler var. Göz nuru el emeği olarak geleneksel yöntemlerle çok ince işlenmiş giysileri ve kültürel değerleri buluyoruz. Bu tasarımları done olarak alıyor ve atölyelerimizde çok titiz çalışmalarla aslına uygun olarak yapıyoruz.”
Üzerinde durduğu şu:
“Bursa Olgunlaşma Enstitüsü olarak bölgemizin yöresel kıyafetleri ve el işlerini önce gün yüzüne çıkarmak, sonra koruyup geleceğe taşımak için çok özel çalışmalar yapıyoruz.”
Şu noktada heyecanlı:
“Bu bizim toplumsal görevimiz. O bilinçle arkadaşlarımız bölgemizdeki illeri köy köy geziyorlar. Tek amacımız var, geleneksel ve kültürel değerlerimizi yaşatmak.”