Bursa için Beyhan Hoca’dan 5 maddelik öneri paketi

YAZI iCiN AGUSTOS TARiHLi YAZI KUPURU
YAZI iCiN AGUSTOS TARiHLi YAZI KUPURU

Prof. Dr. Beyhan Bayhan, 24 Ağustos’ta bu sütunlarda, Bursa’ya şu uyarılarda bulunmuştu:
“Bursa’nın zemin problemi olduğu için merkez ve ilçelerdeki ovalarda risk analizleri yapılmalı. Depreme hazırlık olarak, öncelikle ulaşılacak yapıların ayakta ve yolların açık kalmasını sağlayacak planlar yapılmalı. Barajlar ve isale hatlarıyla Organize Sanayi bölgelerindeki eski prefabrik yapılar elden geçmeli.”