ISO 22000: 2018 Standardı Liderlik Maddesi

adlbelge
adlbelge

ISO 22000:2018 Standardı Liderlik Maddesi

Diğer güncel standartlarda olduğu gibi şirketlerin ISO 22000:2018 standardı ile gelen “Liderlik” maddesi esasen yeni bir madde olarak görünse de temel olarak ISO 22000:2005’te var olan unsurları içermektedir. Yeni standartta liderlik kavramı üzerinde daha fazla durulmakta ve tüm çalışanların kendi alanlarında lider ve yetkin olmaları istenmektedir.

Liderlik Nedir?


Liderlik, yöneticilikle benzer olsa bile temel manada müdürlük ile aynı şey değildir. Şirketlerin yönetiminde dikkat edilirse son yıllarda popülaritesi giderek artan CEO (Chief Executive Officer) kavramının içeriğine daha yakın bir anlam ifade etmektedir.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan “CEO ne demek? CEO nedir? CEO’nun açılımı ve görevi” başlıklı yazıda (haber linki: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/ceo-ne-demek-ceo-nedir-ceonun-acilimi-ve-gorevi-41400694)

CEO Kelimesinin Anlamı

“CEO, yönetim kurulundan aldığı hedefi gerçekleştirmek amacıyla strateji oluşturup uygulayan kişidir. Yani, şirketin bugününü yönetirken; yarınını da planlayan ve de yönetim kuruluna hesap veren öncü kişidir. Kısacası CEO, yöneticilerin en baştaki yöneticisidir” şeklinde açıklanmaktadır.

Müdür kelimesi daha çok şirketlerin genel yönetimleri ve bölüm yöneticilerinin şirket yönetim kurulunun verdiği talimatlar doğrultusunda yöneten iş dünyası yöneticileridir. Lider ise çoğunlukla müdürlük ifadesiyle aynı anlamda olmayıp daha çok sorumluluk sahasında hesap verebilir düzeyde sorumlu olmak, işi sahiplenmek ve yönetmek anlamlarıyla örtüşmektedir.

Gıda Güvenliğinde Liderlik

Söz konusu gıda olduğunda işin içine insan sağlığı girdiğinden özellikle gıda şirketlerinde çoğunlukla gıda mühendislerinin iso 22000 ve HACCP uygulamaları çerçevesinde üretim modellerini oluşturmaları ve liderlik etmeleri beklenmektedir.

ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasıyla uygulanması arasındaki fark liderliktir. Kurulması sadece danışmanlık hizmetini kapsamakla birlikte uygulama bilgi, deneyim ve liderlik gerektirmektedir.

Bu çerçeve içerisinde eski standartlarda yer alan üst yönetimin taahhüdü kavramı yerini yeni iso 22000:2018 ile birlikte liderlik kavramına bırakmıştır.

Şirketlerin gıda güvenliği yönetim liderlerinin çoğu ISO 22000 uygulamalarının danışman şirket tarafından yerine getirilmesini talep ediyor olsa da bu aslen gıda mühendisinin görevidir. Danışmanlık şirketi sadece sistemi kuracak gerekli form ve dokümanları hazırlayacak kişileri organize etmek ve işin belgelendirme denetimlerinde birinci aşama denetimi olarak belirtilen doküman gereksinimlerinin varlığını eksiksiz olarak hazırlamakla mükelleftirler.

Toparlayacak olursak ISO 22000:2018’in liderlik maddesi gereğince üst yönetim şirket ve ISO 22000 kapsam alanı içinde sistemin kurulması ve uygulanması için gerekli niteliklere sahip personeli temin edeceğini ve gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayacak hem personel hem de gerekli yatırımları destekleyeceğini taahhüt edecektir.

Üst yönetimin destek vermediği şirketlerde ISO 22000 GGYS kurulum ve uygulama çalışmaları sekteye uğrayacak ve mümkün olmayacaktır. Bu işin üst yönetim ile ilgili tarafı olup liderliğin birde çalışanlar ile ilgili alanı bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Liderlik

İnsan kaynakları liderliğin kuruluş çalışanlarınca benimsenmesi ve uygulanmasına liderlik edecek olan bölümdür. Bunu planlı eğitimler tertip ederek güvence altına almalıdır. Bu liderlik eğitimleri tüm personele ISO 22000:2018 gıda yönetim sisteminin uygulanması ve uygulanmadığında ne gibi sorunlar ortaya çıkacağı konusunda verilecek eğitimleri kapsamaktadır.

Aynı şekilde işe alımlar da mutlaka liderlik ile ilgili şirketin temel beklentileri aday personele adaptasyon sürecinde tebliğ edilmelidir.

ISO 22000:2018 belgesinin (detaylı bilgi için: https://www.adlbelge.com) alımından en az üç ay önce sistem hazır olduğunda yukarıdaki şartların yerine getirilmiş olması belgelendirme için zorunludur.