İdam cezası için MHP harekete geçiyor… Yasa kapsamını MHP Genel Sekreteri Büyükataman açıkladı

MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELi VE MHP GENEL SEKRETERi iSMET BUYUKATAMANS TBMM YENi YASAMA DONEMi ACILISI
MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELi VE MHP GENEL SEKRETERi iSMET BUYUKATAMANS TBMM YENi YASAMA DONEMi ACILISI

Şunu anımsıyoruz… Yasalarımızda bazı suçlar için idam cezası vardı. Bu ceza, Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yaptığımız dönemde, AB Uyum Yasaları çerçevesinde kaldırıldı.
Ne var ki…
Siyasiler meydanlarda zaman zaman idam cezasının geri gelmesi isteğiyle karşılaşıyorlar. Örneğin, 2018 genel ve 2019 yerel seçimi öncesindeki mitinglerde bu konu çok gündeme geldi.
Son olarak da…
1 Ekim’deki TBMM’nin yeni yasama yılı açılış töreni sonrasında gazeteciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorduklarında “Meclis karar verir de önüme gelirse onaylarım” cevabı verdi.
İşte…
Bu konuda MHP’nin harekete geçmekte olduğunu MHP Bursa Milletvekili ve Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu.
Öncelikle…
Çalışmalarına başlanan idam cezası suçunun kapsama alanını açıkladı:
“Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘Çocukların Cinsel İstismarı’, ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ ve ‘Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa’nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak’ suçlarına idam cezası getirilmesi hususunda Sayın Genel Başkanımızın çağrısı aziz Türk milletinde karşılık bulmuştur.”
Sonra da…
Kararlılık mesajı verdi:
“TBMM’nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte bebek katilleri, sapıklar, alçaklar ve tecavüzcülerin layık oldukları cezalara çarptırılması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizin bilinmesini isterim.”
Siyasi bir değerlendirme yaptı:
“Birliğimize, dirliğimize ve bekamıza yönelik her saldırıda olduğu gibi bu konuda da şer cephesinin beş benzemezinin, Türk milletinin karşısında yer alacağını beyan etmesi, bunların kader birliği yaptığının en açık delilidir.”
Ardından…
“Tarifi mümkün olmayan acıları suiistimal etmeyi çirkin siyasetlerinin bir parçası hâline getirenler, acıların çözümüne dair bir reçete sunamamaktadır” dedi ve şunu söyledi:
“Bunların derdi millete nefes aldırmak değil, toz fırtınası çıkartıp kaos ve kargaşa ortamı meydana getirerek kirli emellerini gerçekleştirmek.”