Yeni dönemde emek-yoğun sanayi yerine katma değeri yüksek sanayi

KATMA DEGERi YUKSEK SANAYi DESTEGi SANAYi VE TEKNOLOJi BAKAN YARDIMCISI HASAN OZDEDE VALi YAKUP CANBOLAT
KATMA DEGERi YUKSEK SANAYi DESTEGi SANAYi VE TEKNOLOJi BAKAN YARDIMCISI HASAN OZDEDE VALi YAKUP CANBOLAT

Konuyu… Üç başlıkta ele almak mümkün: Kent içindeki sanayi ve KOBİ’leri dışarı çıkarmak, istihdamı arttırmak, sanayicinin yaşadığı pahalı arsa sorununu aşmak.
AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, toplantı sonrası şunun üzerinde durdu:
“Sanayi arsalarının pahalı olması ve yer bulunmaması önemli sorun. Buna çare ararken, emek-yoğun sanayi yerine yatırımları katma değeri yüksek sanayinin cazibe merkezi haline evirmek gerekiyor.”