BUSİAD kent sorumluluğu adımı attı, Bursa için Çevre Planı Taslağı önerdi

BUSiAD CEVRE DUZENi PLANI VE ALiNUR AKTAS
BUSiAD CEVRE DUZENi PLANI VE ALiNUR AKTAS

Savunduğumuz şu: Bursa’da yaşayan herkes kentle ilgili her konuda sorumlu. Kentin bireylerinden sivil toplum örgütlerine kadar herkese görev düşüyor.
Yaşadığımız kentin sorunlarını hep birlikte yaşadığımıza göre, çözümleri için kafa yorup ve öneri üretmeyi de hep birlikte yapabilmeliyiz.
İşte…
Kısa adı BUSİAD olan ve Anadolu’daki tüm SİAD’lara rol modellik yapan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği bu sorumlulukla harekete geçip Bursa Çevre Planı Taslağı hazırladı.
Bir anlamda…
Kentin anayasası çalışmalarına destek özelliği taşıyan BUSİAD’ın 1/100000 ölçekli önerisi, ürettiği yeni fikirleri de ortaya koyuyor.
İşte…
Tüm bu nedenlerle önemsediğimiz plan taslağı BUSİAD Başkanı Hadi Türkay ile yönetim kurulu üyesi Veda Girgin Eroğlu, Yeşil Bursa Koordinatörü Doç. Dr. Efsun Dindar ve BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sunuldu.