26 yıllık mücadele… Bursalı Öğretmen İsmail Kandemir’in Danıştay’a başvurusuyla Ayasofya ibadete açıldı

EMEKLi MATEMATiK ÖĞRETMENi iSMAiL KANDEMiR
EMEKLi MATEMATiK ÖĞRETMENi iSMAiL KANDEMiR

İsmail Kandemir kendini eğitime adamış bir öğretmen. Bizim de matematik öğretmenliğimizi yaptı. Dini ve tarihi değerlere hep sahipti. Son dönem tarihi eserlerin korunması da onun yaşam biçimi oldu.
26 yıl önce içinde başlayan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması düşüncesi de son yıllarda girişime dönüştü.
Önce…
31 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlığa başvurarak  Ayasofya’nın ibadete açılması amacıyla 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptalini istedi.
İsterken de…
Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk imzasının farklı olduğunu, o toplantıya katılmayan bazı bakanların da imzalarının bulunduğunu gerekçe olarak gösterdi.
Fakat…
Başvurusunu, Başbakanlık bağlı kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü reddetti. O da, Bursa’da kurulu olan ve başkanlığını üstlendiği Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği adına itirazını Danıştay’a yaptı.
Avukat Selami Karaman’ın dernek adına açtığı davada, Ayasofya’nın tapu kayıtlarında cami olarak yer aldığı, resmi belgelerde müze geçmediği anlatıldı.
Yanı sıra…
İsmail Kandemir Hoca’nın yıllarca azimle topladığı Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk imzası ile ilgili belgeler de davanın önemli parçası oldu.
Hatta…
İmzanın kriminoloji laboratuarında incelenerek Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi.
Sonuçta…
Danıştay 10. Daire’nin cuma günü yapılan oturumunda “Ayasofya’nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönünde tesis edilen Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk görülmediği” vurgulandı ve 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.
Böylece…
Bursa’da uzun yıllar öğretmenlik yapan, öğrenciler yetiştiren İsmail Kandemir’in 26 yıldır süren Ayasofya’yı ibadete açma mücadelesi kendisi açısından zaferle sonuçlandığı gibi, Türkiye için de bir milat oldu.
Çünkü…
Bu konunun hem siyasi boyutları ve sonuçları var, hem de uluslararası ilişkilerde etki alanları olabileceğe benziyor.