Tek kutuplu dünya dönemi bitti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
HAKAN ÇAVUŞOĞLU

Önce… Hızla küreselleşen bir dünya izledik. Sınırların aşıldığı süreçte adeta dörtnala ilerlerken küçük bir virüs ortaya çıktı ve tüm dengeleri değiştirdi.
Şimdi yeni bir dönemin ve sürecin eşiğindeyiz.
Nitekim…
“Koronavirüsten sonra nasıl bir dünya ortaya çıkacak?” tartışmaları başladı bile. O sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
Geçmiş dönemde Başbakan Yardımcısı olarak hükümette yer alan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da gelişmeleri izleyen ve yeni dönem üzerine kafa yoranlardan biti.
Gördüğü şu:
“Dünya bilgi ve teknoloji ağıyla beraber hızlı bir küreselleşme sürecine girdi. Bu süreçle beraber sınırlar neredeyse ortadan kalktı. İletişim teknolojisiyle uzaklar yakın hale geldi. Dünya kocaman bir köy oldu.”
Şuna dikkat çekti:
“Bu küreselleşme aynı zamanda üretimde de maliyeti düşük ülkelerde üretim yapılmasına sebebiyet verdi. Bu anlamda bu yeni durum özellikle üretim bazlı küreselleşme ve birtakım değişiklikler meydana getirecek.”
Şu nokta önemli:
“Belki uluslararası şirketler ve başka ülkelerde üretim yapan sermayeler yer değiştirecek. Çünkü tedarik zinciri parçalandı. Bu nedenle artık eskisi kadar maliyet amaçlı değil de hızlı ve güvenli tedarik ön plana çıkacak.”
Düşüncesi şu:
“Özellikle de imalat sanayinde altyapısı güçlü ülkeler için bu bir fırsattır. Türkiye hem beşeri sermayesi bakımından güçlü, hem de imalat sanayi bakımından güçlü bir ülke. O nedenle, bir kazanım elde etme imkanına sahip olacak.”
Bu noktada…
Başlangıçta salgını ciddiye almayan Amerika’nın bugün en çok etkilenen ülke olup koronavirüsün merkezi haline gelmesine dikkat çekti ve şunu söyledi:
“Amerika Birleşik Devleri dünya lideri olarak kendisinden beklenen önderlik yapma kabiliyetini ortaya koyamadı. Amerika’ya izafe edilen lider ülke anlayışını zaafa uğrattı.”
Yorumu şu:
“Dünyadaki güç dengelerinin değişeceği muhakkak olsa da bir anda altüst oluş beklemiyorum. Amerika yeni süreçte zayıflayarak olsa da bu niteliğini devam ettirecek ama dünya artık tek kutuplu dünya olmaktan çıkacak.”