Tarihi kent merkezi projesine MHP’den ek öneri geldi: Hanlar Bölgesi’nin çevresindeki trafik de yeraltına alınmalı

İHSAN BİLGİLİ
İHSAN BİLGİLİ

Tarih 8 Aralık 2015… Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı sırasında MHP Grubu Sözcüsü olarak İhsan Bilgili söz aldı. Konuşmasında iki öneri vardı:
Bir…
“Gelin, Bursa’nın tarihi değeri olan Hanlar Bölgesi çevresindeki sonradan yapılmış binaları yıkıp temizleyelim ve bu tarihi bölgeyi ortaya çıkaralım.”
Salondan “Para mı yeter?” itirazı gelince de şunu önerdi:
“Sonradan yapılmış binaları yıkarak oluşturacağımız meydanın altını çarşı ve otopark olarak düzenleyelim. Yıktığımız işyerlerinin sahiplerine de yeraltındaki çarşıdan yer verelim.”
Şunu da ekledi:
“Ev olarak kullanılan binalara da kentin başka yerlerinden konut verelim.”
İki…
“Dünyadaki tarihi kentlerin merkezlerinde trafik hep yeraltında. Biz de Hanlar Bölgesi’nin çevresindeki kent merkezi trafiğini yeraltına alalım.”
Şunu vurguladı:
“Zafer Plaza’dan başlamak üzere, Çakırhamam, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi trafiğini yeraltına almak tarihi kent merkezini yayalaştırır ve kurtarır.”
Aradan 4 yıl geçti…
Bilgili bu sözlerini zaman zaman meclis toplantılarında dillendirdi, gündeme getirmeye çalıştı. Fakat büyük bütçeli proje olduğu için fazla yer bulamadı.
Ta ki…
Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum gelip Hanlar Bölgesi çevresinin açılması projesini Bakanlık olarak üstlendiklerini açıklayana kadar.
Gerçi…
Kurum proje için 150 milyon lira maliyet görüyor ve 2021 sonuna söz veriyor, ama böyle bir projenin maliyetinin 4 adet 150 milyon liradan az olmayacağı da hemen hemen herkesin ortak görüşü.
Buna karşın…
2015 yılında Hanlar Bölgesi’nin çevresinin açılmasını, kent merkezi trafiğinin yeraltına alınmasını öneren İhsan Bilgili ile konuştuk.
İlham kaynağını da açık açık söyledi:
“Hatırlayacaksınız… 1999 seçimine hazırlanılan süreçte, 1998 yılında MHP İl Başkanlığı olarak projelerimizi anlatan bir kitap yayınladık. 2023 Yeşil Metropol Bursa Hareket Planı adlı bu kitaptan alıntı yaparak konuştum.”
Mesajı da şu:
“Yıllar önce MHP olarak önerdiğimiz projeyi destekliyoruz.”