Kent içi yolculuklar gelecek 50 yılda 3 kat artacak, hava daha kirlenecek, çare belli: İyi yönetilen trafik düzeni, raylı sistem ağırlıklı toplu ulaşım

ERDOĞAN BİLENSER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ
ERDOĞAN BİLENSER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

1999-2004 dönemi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan Bilenser, giderek artan çevre ve hava kirliliğine karşı uyarılar yaptı.
Şu uyarısı dikkat çekici:
“Gelecek 50 yılda kent içindeki yolculuklar 3 kat artacak. Yerel yöneticiler ulaşımdan kaynaklanan emisyonu azaltmak için insan odaklı ulaşım politikası geliştirmeli.”
Yolunu da gösterdi:
“İyi yönetilen bir trafik düzeni, raylı sistem ağırlıklı toplu ulaşım ve bisikleti özendirmeye yönelik yatırımlar yapılmalı.”
Yanı sıra…
Çevreyi kirletenlere kamu denetimini önemseyen Bilenser, iklim değişikliğine karşı “daha az su gerektiren tarım ürünlerinin tercih edilmesini” önerdi.
Uyarı özelliğinde bir önerisi de kent planlamasına:
“Geçmişin yanlış uygulamalarından ders alarak tüm paydaşların ortak kararlarıyla kent anayasası yapılmalı. Yeni yerleşim alanları belirlenirken sanayi alanları ve sektör seçiminde öncelik belirlenmeli.”