Tarihi çarşılar yönetim modelinin yasalaşmasına bir adım kaldı… Yasa taslağını komisyon hazırlayacak

2 MUDURNUDA TARİHİ ÇARŞILAR TOPLANTISI KÜLTÜR VCE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN
2 MUDURNUDA TARİHİ ÇARŞILAR TOPLANTISI KÜLTÜR VCE TURİZM BAKAN YARDIMCISI NADİR ALPASLAN

Mudurnu’daki toplantılarda, tarihi çarşıların yönetimi için ilgili her kesimin içinde olacağı model olarak Alan Yönetimi üzerinde duruldu.
Yanı sıra…
Organize Sanayi Bölgeleri yönetim modeli de konuşuldu.
Toplantılara bizzat başkanlık edip tartışmaları yöneten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise, Ankara’ya döner dönmez komisyon oluşturacaklarını ve hazırlanacak yasa taslağının da zaman geçirilmeksizin TBMM’ye sunulacağını söyledi.