Trafik anlayışı değişiyor… Kent merkezinde emisyonu düşürme hedefiyle elektrikli, doğalgazlı ve LPG’li araçlara teşvik geliyor

Resmi Gazete’de 2 Mayıs’ta yayınlanan Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliğini yorumlayan İMO Ulaştırma Komisyonu Başkanı M. Tözün Bingöl, belediyelere getirilen görevler yanında trafikten kaynaklanan emisyonu azaltma önlemlerine de dikkat çekti:
“Yönetmelikte elektrikli araçların yanında doğalgaz ve LPG ile çalışan araçları teşvik eden maddeler de var. Bunlara yönelik düzenlemelerin yapılması için de bir çerçeve ortaya konuyor.”