Türkiye’deki tarihi kentlerin tüm tarihi çarşılarına yönetim modeli olacak yasa için ilk adım Bursa’da atıldı, Vali ‘ortak akıl’ toplantısı yaptı

TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR İÇİN MODEL YÖNETİM YASA TASLAĞI TOPLANTISI VALİ YAKUP CANBOLAT
TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR İÇİN MODEL YÖNETİM YASA TASLAĞI TOPLANTISI VALİ YAKUP CANBOLAT

Aslında… Temelini Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği’nin oluşturduğu Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım’ın 30 Aralık 2007’de bu sütunlarda duyurduğumuz önerisiyle başladı süreç.
Yıllarca…
Bursa’daki tarihi çarşı ve hanların sorumluluğunun yalnızca esnafa bırakılmaması, özel yasa çıkarılıp mevzuat oluşturulması gerektiğini savunan Özyıldırım, bu düşüncesini Federasyonu Başkanı olarak da Türkiye genelinde her fırsatta tekrarladı.
Gerçi…
Geçen süreçte bazı adımlar atıldı, ama sonuca ulaşılamadı. Umut veren adım Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un geçen ay Bursa ziyaretinde atıldı. Bakan’ın direktifi sonrası Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan konuyla çok ilgilendi ve öneri istedi.
Sonrasında…
Bursa’dan doğan tarihi çarşı ve hanlara yönetim modeli oluşturulması için yasa ve mevzuat düzenlenmesi düşüncesini Bursa Valisi Yakup Canbolat sahiplendi ve Bursa modeli için çalışmalara başladı.
İlk adım olarak da…
Yasa ve mevzuat önerisinde nelerin yer alabileceğini ortaya çıkarabilmek ve ortak akıl oluşturabilmek için değerlendirme toplantısı düzenledi.
İşte…
Hafta içinde Vali Canbolat başkanlığında yapılan ilk toplantıya konuyla ilgili tüm kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcileri davet edildi.
Aralarında…
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yanında Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri temsilcilerinin de bulundukları toplantıya Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Bursa Esnaf Odaları Birliği’ne, Türkiye Tarihi Çarşılar Federasyonu’ndan GÜMTOB ve Turizm Rehberleri Derneği’ne ilgili sivil toplum örgütleri katıldı.
Toplantıda…
Daha çok turizm ve tarih bölgelerinde uygulanan Alan Başkanlığı benzeri bir yönetim modeli üzerinde duruldu.
Görüşmelerden çıkan öneriler Valilik tarafından rapor haline getirilip, yasa önerisi çalışmalarında değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilecek.